IRAK / GÜMRÜK VERGİLERİ SIFIRLANAN ÜRÜNLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Irak Merkezi Hükümeti (IMH) Bakanlar Kurulu'nca 15 Mart 2022 tarihinden sonra uygulanmak üzere uluslararası fiyatlardaki artışlara karşı koymak, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin arz güvenliğini desteklemek amacıyla bir tedbirler paketinin kararlaştırıldığı, bu kapsamda diğer hususlar yanında gıda maddeleri, inşaat malzemeleri ve sarf malzemeleri dahil olmak üzere temel ihtiyaç mallarında gümrük vergilerinin 2 ay süreyle sıfırlanması ve süre sonunda durumun tekrar gözden geçirilmesi yönünde karar verildiğinden bahisle, IMH Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel Komisyonu Genel Müdürlüğü tarafından ülkedeki tüm gümrük idarelerine gümrük vergileri sıfırlanan ürünlerin listesinin dağıtımı yapılarak bu konuda gerekli tedbirlerin alınarak uygulanmasının talep edildiği bildirilmektedir.
Anılan yazıda devamla, gayri resmi tercümesinin bir örneği ekte yer alan söz konusu listeye göre yumurta, tavuk eti, kırmızı et, hububat, un, bulgur, meyveler, sebzeler, çocuk bezi, hijyen havlular, bazı inşaat malzemeleri gibi geniş bir yelpazeyi içeren 200'den fazla kalemin vergilerinin sıfırlanarak askıya alındığı ve kararın uygulanmasına dair sürecin Erbil Gümrük Ateşeliğince halihazırda takip edildiği bilgilerine yer verilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek: Liste