Irak-Türk İş Konseyi

Sayın Üyemiz,

Irak’ta faaliyet gösteren Irak-Türk İş Konseyi’nin Başkanı ve beraberindeki heyet tarafından 08.09.2022 tarihinde Bağdat Büyükelçiliğimize ziyarette bulunulduğu, ziyarette yapılan toplantıya Müşavirliğimizce de katılım sağlandığı ve toplantıda gündeme gelen bazı konularda ülkemiz desteğinin talep edildiği belirtilmiştir.

Söz konusu toplantıda, Türkiye ile ticaret yapan/yapma potansiyeli olan yaklaşık bin dört yüz Irak şirketinin Konsey bünyesinde olduğundan bahisle;

-Bağdat merkezde inşaatı tamamlanmış müstakil bir binanın Irak’ta iş yapan, ofis ve şubeleri bulunan Türk firmalarına tahsis edilebileceği, binanın Türk-Irak Ticaret Merkezi adı altında faaliyet gösterebileceği ve Türk firmalarıyla iş yapmak isteyen Irak firmalarının tek merkezden Türk firmalarına ulaşabileceği,

-Irak’ta halihazırda altyapı, üstyapı, enerji gibi alanlarda Türk müteahhitlerinin projelerine ihtiyaç duyulduğu, gerekli fon ve kaynaklara sahip olunduğu, bu kapsamda Türk müteahhitlik firmalarıyla bir araya gelinerek ikili görüşmeler gerçekleştirilebileceği,

-TİM, TOBB, DEİK başta olmak üzere dış ticaretle ilgili kuruluşlarla daha yakın işbirliği içerisinde olunabileceği, iki ülke iş insanlarının alım heyeti, iş forumu gibi etkinlikler düzenlenerek bir araya getirilebileceği,

konu başlıkları iletilerek Irak-Türk İş Konseyi’nin destek talepleri hakkında İhracatçı Birlikleri görüşlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Belirtilen başlıklar çerçevesinde değerlendirmelerin 23 Eylül 2022 Cuma günü saat 12:00'ye kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.