İşten Çıkarma Yasağı Süre Uzatımı

Sayın Üyemiz,

 

Daha önce İş Kanunu’na eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmesinin feshi yasaklanmış; 17 Ağustos tarihinde ise süre uzatılmıştı.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile, işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı ve işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırma hakkı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatılmıştır.

 

Bilgilerinize sunarız.