İTHALAT AŞAMASINDA KIYMET ARAŞTIRMASI YAPILABİLECEĞİNE YÖNELİK GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİ UYGULAMA TALİMATI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün, gümrük idarelerine yönelik 20.10.2020/58341131 tarih, sayılı talimat yazısında özetle;

 

İthalat işlemleri sırasında, düşük kıymetli olma ihtimali bulunan beyannamelerin tespit edilip Kıymet Araştırmasına yönlendirilmesinin kararlaştırıldığı ve belirlenen bir kısım eşya için risk bazlı kıymet araştırması uygulamasının BİLGE sisteminde devreye alındığından bahisle,

 

Sistemde düşük kıymetli olarak atanan beyanname, Muayene Memurunun Kontrol ekranında “Kıymet araştırması yapılması ve tahmini birim kıymet … $/kg’dır” uyarısının gösterileceği belirtilerek, bu şekilde uyarı yapılan beyanname kapsamı eşya için uyarı mesajında belirtilen kıymet ile beyan edilen kıymet arasındaki fark kıymete ilişkin 2012/29 sayılı Genelge hükümleri uyarınca teminat alınarak kıymet araştırması yapılacağı,

 

belirtilmektedir.

 

Ayrıca, başlatılan kıymet araştırmaları ile ilgili olarak, aşağıdaki belgelerin istenebileceği bildirilmektedir;

 

1- İhracat beyannamesinin yükümlü nüshasının aslı veya Konsolosluk tasdikli örneği.

2- Satış Sözleşmesi veya kontrat, proforma fatura. (Mahreç Sanayi/Ticaret Odası ile birlikte Konsoloslukça tasdikli.)

3- İbraz edilen belgelerin Türkçe tercümeleri.

 

Özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların, Gümrük idaresince istenebilecek yukarıdaki belgeleri eşyanın sevki sırasında temin etmelerinde fayda görüleceği belirtilmektedir.

 

Diğer taraftan, yukarda belirtildiği şekilde Muayene Memurunun ekranına gelen uyarıya istinaden yapılan kıymet araştırmalarının en kısa sürede sonuçlandırılması bakımından, idarece yapılacak değerlendirmede, mesnet olarak gösterilmesi bakımından, beyanname eki fatura bilgilerinin, varsa yapılmış transfere ilişkin Banka tarafından oluşturulan “ID” bilgileri (Fatura ya da Proforma Fatura numara ve tarihlerinin yer aldığı) ile ilişkilendirilebilir durumda olduğuna dikkat edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

İlgili Gümrük Genelgesi için tıklayınız.

 

Kıymet Araştırması Çalışması için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,