İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Sayın Üyemiz,

18/04/2020 tarih ve 31103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile, Bazı GTIPlerde İlave Gümrük vergisi oranlarını gösterir liste yayımlanmıştır.

İlgili Karar’a göre, Ek-2 de yer alan liste Kararın yayımı tarihinden 30/09/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil); Ek-1de yer alan tablo ise 1/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ek1 i indirmek için tıklayınız.

Ek2 yi indirmek için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar