İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz,

20.08.2019 tarih ve 30864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bir gümrük beyannamesi kapsamında tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri için brüt 50 kg a kadar olan kayda alma muafiyeti sınırı brüt 25 kg a düşürülmüştür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla