İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Sayın Üyemiz,

 

Bugünkü Resmi Gazete’de (22 Ekim 2020 tarih 31282 Sayılı) “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3113)” yayımlanmıştır.

 

20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karara 9’uncu maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“İthalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat  kapsamında korunma önlemi uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan önlemler, korunma önleminin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla, Kurulun kararı ve Bakanlık onayı ile kısmen veya tamamen askıya alınabilir ve bunların nevi değiştirilebilir. Bu yönde alınacak kararlar yürürlük tarihinden başlamak üzere ileriye dönük olarak geçerli olup daha önce yapılmış olan tahsilatların iadesi talep edilemez.”

Söz konusu Karar ekte sunulmakta olup, bugün itibariyle yürürlüğe girecektir.

Karar için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar

İlgili Karar

(0.187618 mb)