İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2023/10 ve 2023/11)

Sayın Üyemiz,

6 Nisan 2023 tarihli (bugün) ve 32155 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2023/10 ve 2023/11) yayınlanmıştır. İlgili Tebliğler ile;

  • Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanmış; yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

5605.00

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri

Çin Halk Cumhuriyeti

2,2 ABD doları/kg

Çin Tayvanı

2,2 ABD doları/kg

Güney Kore

2,2 ABD doları/kg

Hindistan

2,2 ABD doları/kg

 

  • Gürcistan menşeli 5605.00 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında kayıtlı “dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri” ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmış; aşağıdaki tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verilmiştir.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

5605.00

Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri

Gürcistan

%15

 

İlgili Tebliğlere aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

 

6 Nisan 2023 PERŞEMBE (resmigazete.gov.tr)

6 Nisan 2023 PERŞEMBE (resmigazete.gov.tr)

 

Bilgilerinize sunarız.