İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2023/14)

Sayın Üyemiz,

08.04.2023 tarih ve 32157 sayılı Resmi Gazete’de 2023/14 sayılı “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

2023/14 sayılı Tebliğ ile “5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTP’leri altında yer alan “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş – deri taklidi/diğerleri” ne yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, Tebliğ No: 2016/44 ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

5903.20.10.10.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi.

Çin Halk Cumhuriyeti

1 ABD doları/kg

5903.20.10.90.00

Mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri.

5903.20.90.10.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi.

2,2 ABD doları/kg

5903.20.90.90.00

Mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-diğerleri.

 

İlgili Tebliğe 8 Nisan 2023 CUMARTESİ (resmigazete.gov.tr) linki aracılığı ile ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.