İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ - Deri Taklidi / Diğerleri

Sayın Üyemiz,

 

30.10.2021 tarih ve 31644 sayılı Resmi Gazete’de 2021/48 sayılı “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

 

2021/48 sayılı Tebliğ ile “5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTP’leri altında yer alan “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş – deri taklidi/diğerleri” ne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

 

Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgelerin Tebliğ yayımından itibaren 37 gün içerisinde yetkili merciye bildirilmesi gerekmekte olup, bu süre tahmini olarak 6 Aralık2021 tarihinde sona ermektedir.

 

Söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211030-18.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.