İzinli Gönderici Uygulaması Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıya atfen, İzinli Gönderici Statüsü kapsamında TIR Karne kullanım prosedürlerinde değişiklik yapıldığı ve yapılan kolaylaştırma kapsamında TIR Karnelerinin, gerekli tescil işlemlerinin yaptırılması amacıyla fiziki olarak hareket gümrük idaresine gönderilmesi gerekliliği uygulamasına son verildiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, yeni uygulama kapsamında TIR Karnesi ve ilgili evrakların hareket gümrük idaresine ibraz edilmeden TIR İhracat Özet Beyanının elektronik ortamda tescil edileceği, tescil işlemi akabinde aracın İzinli Gönderici tarafından mühürlenerek sınır (çıkış) gümrük idaresine sevk edileceği, TIR Karnesi üzerine vurulacak gümrük mühürleri ve Volet-1 ile Volet-2 işlemlerinin sınır gümrük idaresi tarafından yapılarak aracın yurtdışı edileceği belirtilmektedir.

Uygulama kapsamında İzinli Göndericilere sağlanan tüm kolaylaştırıcı uygulamalardan (sınır kapısından öncelikli geçiş, daha az kontrol vb.) yararlanılmaya devam edileceği ifade edilmektedir.

İzinli Gönderici statüsü kapsamında TIR Karnesi işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirecektir;

1. İzinli gönderici, ihracat yükü taşıyacağı TIR Karnesi kapsamında tescil edeceği TIR İhracat Özet Beyanın üzerinde yalnızca ilk taşıma senedinde İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarasını beyan ederek TIR İhracat Özet Beyanını tescil edecek,

2. İzinli gönderici tesisinde yüklenen ve TIR karnesi kapsamında ihracat eşyası taşıyan araç için TIR Karnesi ve ekli belgeler fiziken hareket gümrük idaresine sunulmayacak,

3. TIR Karnesi ve ekli belgeler fiziken hareket gümrük idaresine sunulmadan, ilgili firma temsilcisi tarafından TIR İhracat Özet Beyan numarası ve İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarası hareket gümrük idaresine beyan edilecek,

4. Hareket gümrük idaresinde ilgili memur tarafından sunulan bilgiler kullanılarak VOLET-1 tescili sistem üzerinden yapılacak, (tescil işlemi sonrasında araç İzinli Gönderici tarafından ilgili sınır (çıkış) kapısına sevk edilecektir)

5. Çıkış gümrük idaresi kendisine ibraz edilen ve üzerine herhangi bir resmi mühür tatbik edilmemiş olan TIR Karnesi üzerinde Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) 39 uncu maddesi çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirecek,

6.Hareket gümrük idaresince tatbik edilmeyen resmi mühür de karnedeki ilgili alana çıkış gümrük idaresi tarafından tatbik edilecek ve VOLET-1 ile VOLET-2 yaprakları koparılarak TIR Karnesi sürücüsüne verilmesi şeklinde gerçekleştirilecek,

7. Söz konusu taşımanın izinli gönderici kapsamında olduğu, karnede ve sistemde yer alan mühür numarasının İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarası olduğunun tespiti ile sınır kapısınca doğrulanacaktır.

Düzenlemeye ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "İzinli Gönderici İşlemleri Yükümlü ve Memur Kılavuzuna" ve İzinli Gönderici tesisinde doldurulacak TIR Karnesi üzerine "İzinli Gönderici Tesis Kodu" ve "İzinli Gönderici Kodu", "yetkili imza" ile "izinli gönderici mühür numarası" bilgilerinin yazımı ile ilgili örnek TIR karnesi görseline https://tobbtir.tobb.org.tr adresi "Duyurular" kısmından ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.