Kadın Girişimci Temel Tanımlar ve Genel Kuralları hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'ndne alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın ihracatın tabana yayılması hedefi kapsamında, ülkemizde kadın girişimcilerimizin ihracata  yönlendirilmesi, ihracattan aldıkları payın ve uluslararası rekabetçiliklerinin artırılması ve uluslararası tedarik zincirlerinde yer edinmelerini sağlamak üzere kadın girişimcilere yönelik yapılacak çalışmalarda kadınlar tarafından sahip olunan veya yönetilen işletmelerin tanımının belirlenmesinin ülkemiz ekonomisi ve ihracatı için büyük önem arz etmekte olduğu ifade edilmektedir.
Bu çerçevede, Uluslararası Standartlar Teşkilatının (ISO) toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi doğrultusunda kadın girişimciliğine ilişkin yayımladığı "IWA34:2021" numaralı
doküman dikkate alınarak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) koordinasyonunda kadın
girişimci standartlarının belirlenmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) temsilcilerinin yer aldığı çalışma grubunun yoğun çalışmaları ve değerli katkıları ile hazırlanan TSE K 645 numaralı “Kadın Girişimci - Temel Tanımlar ve Genel Kurallar” kriterinin TSE’nin 16 Aralık 2022 tarihli onayı ile yayımlanmış olduğu bildirilmektedir. 

Bu itibarla, ülkemizde kadın girişimciliğine ilişkin yapılacak çalışmalarda yol gösterici
nitelikte olduğu değerlendirilen söz konusu kriterleri bilgilerinize sunarız.