Kadın Girişimci Verimlilik Anketi Hk.

Sayın Üyemiz,

İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde kadın ve genç girişimcilerimize ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların bu desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, ihracat destekleri anlamında yeni ihtiyaçlar ile kadın ve genç girişimcilerimizin rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit etmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini, e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek ve eğitimler vermek misyonu ile “Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı” oluşturulduğu bilgisi paylaşılmıştır.

Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, kadın girişimcilere ait veya kadın girişimcilerin ortak olduğu şirketlerin daha verimli olup olmadığının tespiti amacıyla bir anket çalışmasının yürütüldüğü, kadın girişimcilerimize yönelik olarak hazırlanan ankete https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=62 adresinden erişim sağlanabileceği ve bahse konu anketin 6 Eylül 2019 tarihine kadar erişime açık olacağı bildirilmiştir.

Saygılarımızla,

Bilgilerinize sunarız.