Kağıtsız Gümrük Projesi ve Dahilde İşleme Rejimi Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, öncelikle ihracat işlemleri başta olmak üzere tüm gümrük işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve beyannameye ekli belgelerin elektronik olarak temininin sağlanması için Kağıtsız Gümrük Projesi’nin yürütüldüğü ve yaygınlaştırıldığı, elektronik ortamda işlem gören Dahilde İşleme İzin Belgeleri’nin (DİİB) kağıt ortamında beyanname ekinde arandığı tespit edilmiş olmakla birlikte bu belgenin tamamen elektronik ortamda beyanını sağlamak amacıyla sistemsel düzenlemeler yapıldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazının devamında; Dahilde İşleme İzin Belgeleri’nin tamamen elektronik ortamda işlem görmesini sağlamak amacıyla Gümrük Beyannamesi / Kalem / Genel Bilgiler ekranına “Dahilde İşleme İzin Belgesi Satır Kodu” bilgisinin girilmesi ile birlikte ilgili DİİB’in görüntülenebilmesi ve belge numarasının beyannamenin 44 numaralı “Vergi ve Dokümanlar” alanına otomatik olarak atanmasının sağlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinin 44 no.lu “Vergi ve Dokümanlar” alanında 0253 kodlu Dahilde İşleme İzin Belgelerinin beyan edilmesine ve kağıt ortamında gümrük idarelerine ibrazına ihtiyaç kalmadığından, söz konusu belgenin BİLGE Sistemi’nde kullanımının 15 Nisan 2019 tarihi itibariyle sonlandırıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.