Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler

Sayın Üyemiz,

 

Kağıtsız İhracat Uygulaması kapsamında işlem gören ihracat beyannameleri ile ilgili BİLGE Sisteminde yapılan düzenlemelere ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu uygulamanın, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde işlem gören ihracat beyannamelerinde; BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan belgelerden "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında beyan edilmiş olanların taranması şeklinde devreye alınacağı bildirilmişti. Ayrıca, söz konusu düzenlemenin, BİLGE Sisteminde referans amaçlı olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan ve beyannamenin belgeler bölümünde ekleneceği beyan edilen hâlihazırda kağıt ortamında bulunan belgeleri kapsadığı, Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler (Örn. E-fatura) ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin ve sistem tarafından referans amaçlı olarak istenmemiş olan belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmadığı belirtilmişti.

 

Bu çerçevede Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek pilot uygulamasının 01.03.2021 tarihine alınmasına karar verildiği, uygulamanın seyri takip edilerek 01.04.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiği bilgisi verilmektedir.

 

Bununla beraber, sarı ve kırmızı hatta işlem gören diğer beyannamelere ilişkin olarak tarama işlemlerinin halihazırda olduğu gibi devam edeceği, "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş ancak bu belgelerin taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmeyeceği, bu beyannameler için de Tek Pencere Sisteminde yer alan belgeler ile elektronik olarak düzenlenen belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine gerek bulunmadığı ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.