Kahverengi Kokarca Böceği Yeni Koruma Düzenlemeleri Programı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı tarafından 24.10.2019 tarihinde yayınlanan duyuru ile 2019-2020 döneminde "kahverengi kokarca böceği-brown marmorated stink bug (BMSB)" ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin bir parçası olarak "Koruma Düzenlemeleri Programı- Safeguarding Arrangements Scheme"in uygulamaya konulduğu, söz konusu program ile üretimden Avustralya gümrük bölgesine gelene kadarki süreçte biogüvenlik ve mevsimsel olarak ortaya çıkan haşere riskini yönetebildiği onaylanan firmalara” yönelik olarak halihazırda uygulanmakta olan gümrük işlemleri prosedürüne bir alternatif getirildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu Koruma Düzenlemeleri Programı’nın sadece tamamıyla veya genel merkezi itibariyle Avustralya'da mukim firmalar temelinde - Avustralya dışında tedarik zinciri ve/veya üretim/depolama tesisleri; düz paletler üzerinde veya üzeri açık konteynerlerde olanlar dahil dökme halde sevk edilen eşya; tamamıyla konsolide edilmiş konteynerler ile tamamen dolu vaziyetteki konteynerlerde sevk edilen eşya ve BMSB ile mücadele sezonu boyunca her bir tedarik zinciri üzerinden asgari 50 konteyner veya 5.000  araç/birim halinde ithal edilen eşya kapsamında değerlendirileceği, - Konteynerler içerisinde parsiyel olarak gönderilen eşya; birden fazla tedarikçiden temin edilen ve yine birden fazla ithalatçıya yönelik olarak sevk edilen nitelikteki eşya ile Giant African Snail, Asian Gypsy Moth veya Burnt Pine Longicorn gibi özel düzenlemelerin bulunduğu durumlar için ise, anılan programın değerlendirmeye alınmayacağı, bildirilmektedir.

Bahse konu duyuru ile başvuru belgelerine aşağıdaki adreslerden ulaşılabilmektedir.

- http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/safeguarding

- http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2019/169-2019

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla