Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Taslağı / Görüş Talebi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda bildirildiği üzere, Avrupa Birliği üyelik sürecinde yürütülen (EC) 2019/1021 Sayılı “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Tüzük”ün uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan “Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Taslağı ekte sunulmaktadır.

 

Söz konusu taslağın tarafınızca değerlendirilerek, taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin ekte yer alan “Görüş İşleme Formu” ile birlikte 11 Aralık 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar [email protected] e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

EKLER

Ek.1- Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Ek.2- Karşılaştırma Cetveli

Ek.3- Gerekçe

Ek.4- Görüş İşleme Formu