Kambiyo Muamelelerinde Vergi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), 24/05/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Karar ile yüzde 1’e yükseltilmiştir. İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında vergi muafiyeti devam etmekte olup, muafiyet sağlanan diğer istisnalar aşağıda sunulmaktadır:

  • Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları
  • Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları
  • Sanayi Sicil belgesine haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları

Bahse konu Kararın tam metnine aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200524-1.pdf

Bilgilerinize sunarız.