Kanada/ İhracatta Türk Tekstil ve Hazır Giyim Ürünlerinin Güvenliği Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Ottawa Ticaret Müşavirliğimizden alınan 25.02.2023 tarihli bir yazıya atıfla, Kanada’da üretimi, ithalatı, tanıtımı ve satışı yapılan tekstil ve hazır giyim ürünlerinin “Tekstil Yanmazlık Düzenlemeleri (Textile Flammability Regulations)” kapsamındaki ürün güvenliği gerekliliklerine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulamaların yer aldığı rehber niteliğinde sunulan elektronik platform hakkında bilgi verilmektedir.

Detaylı bilgiye https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/industry-professionals/industry-guide-flammability-textile.html#a1 web sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.