Karadeniz Havzası Programı Açılış Etkinliği ve Ortaklık Forumu

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otoritesi olduğu Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programının 2021-2027 dönemi program belgesinin, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış olduğu ve bu Program altında proje başvurularının alınacağı ilk teklif çağrısına ilişkin başvuru paketi ve eklerinin hazırlandığı belirtilmiştir. Söz konusu proje başvuru paketinin Şubat ayı içerisinde Programda yer alan ülkelerdeki Ulusal Otoritelerin oluşturduğu Ortak İzleme Komitesince onaylanmasını müteakip 35,4 milyon avro bütçeli ilk teklif çağrısının 2023 yılı Şubat veya Mart ayı içinde duyurulmasının planlandığı da bildirilmiştir.


Bu çerçevede, 2021-2027 programı dönemindeki 8 Şubat 2023 tarihinde İstanbul'da, fırsatlar ve yeniliklerin yanı sıra ilk teklif çağrısına ilişkin bilgilendirmenin yapılacağı Açılış Etkinliği ve akabindeOrtaklık Forumu düzenlenecektir. Avrupa Komisyonu, Programın Yönetim Makamı ve Ortak Teknik Sekreteryası ile Programdaki ülkelerin (Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan) Ulusal Otorite temsilcilerinin de hazır bulunacağı etkinliklere Program ülkelerinden potansiyel proje yararlanıcısı kurum ve kuruluşlar da katılım sağlayacaklardır. Açılış etkinliğinde, 2014-2020 döneminde yürütülen projelerle ilgili deneyim paylaşımı yapılırken ortaklık forumunda ise katılımcılar, proje başvurusunda bulunmak isteyen ve diğer ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla tanışarak proje başvuruları için gerekli ortaklık bağlantılarını kurabileceklerdir. Ekte yer alan gündemle gerçekleştirilecek etkinliklere 3 Şubat 2023 tarihine kadar ekli gündemde ve www.blacksea-cbc.net/ internet sitesinde yer alan bağlantıdan kayıt yaptırılabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Ek: Etkinlik Gündemi

İlgili Dosyalar

Etkinlik Gündemi

(0.279508 mb)