Kayıtlı İstihdam Geçiş Programı Teşvikleri Hk

Sayın Üyemiz,

Uluslararası Çalışma Örgütü’nden alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen çalışmalar kapsamında Suriyeli çalışan istihdam etmek isteyen işletmelere yönelik bir teşvik programı uygulandığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda;

  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliği ile geliştirilen ve Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı (KİPEG) olarak adlandırılan teşvik programı kapsamında, işletmelerin yeni istihdam ettiği her bir Suriyeli çalışan için çalışma izni ödemeleri (372,20 TL) ve sigorta primlerinin yaklaşık tutarı olarak aylık 950 TL, en fazla 6 ay boyunca geri ödeme usulü ile teşvik verileceği

  • Yeni istihdam edilen Suriyeli çalışan için sağlanan teşvike ek olarak, yeni işe alınan veya mevcutta çalışan bir Türk vatandaşı çalışan için de 6 ay boyunca 950 TL’lik teşvikten yararlanabileceği ifade edilmektedir.

KİGEP Başvuru linki ve tanıtım broşürü aşağıda sunulmaktadır.

https://uyg.sgk.gov.tr/KigepBasvuru/index.xhtml

Tanıtım broşürü için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.