Kazakistan Pazarında Yaşanan Tarife Dışı ve Teknik Engeller Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen 11 Kasım 2019 tarihinde imzalanan Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı Protokolünün ekinde yer alan Eylem Planının 11'inci maddesinde "İkili ticaret potansiyeli taşıdığı değerlendirilen Potansiyel Ürünler Listesinin teatisi ile bu ürünlerdeki tarife dışı ve teknik engellerin kaldırılmasına yönelik bir Çalışma Grubu oluşturulması" eylemine yer verildiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, gerçekleştirilecek bahse konu Çalışma Grubu toplantısına yönelik yapılacak hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere;

-Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak ihracatçıların söz konusu pazarda karşılaştığı tarife dışı ve teknik engeller ile bu kapsamdaki talepler, öneriler ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Sorun bildirim formu için tıklayınız.

Sorun bildirim formlarının 8 Mart 2021 gününe kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız, 

Saygılarımızla,

İlgili Dosyalar