KGF Limitlerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

30.03.2020 (bugün) tarih ve 31084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325) ile KGF limitlerinde değişikliklere gidilmiştir.

Söz konusu karar ile, KGF’nin sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL’den 500 milyar TL’ye arttırılmış; KGF’nin kefalet limiti 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltilmiştir.

Karara göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme imkânı tanınmıştır.

Her bir yararlanıcı için Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kefalet limiti; gerçek kişi yararlanıcılarda 100,000 TL olarak tespit edilirken, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL'den 35 milyon TL'ye, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarılmıştır. Ancak karara eklenen bir geçici maddeyle, kefalet limitlerinin 31 Aralık'a kadar; KOBİ tanımına haiz yararlanıcılar için 50 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon TL olarak uygulanması hüküm altına alınmıştır.

İlgili Karar 30 Mart 2020 tarihinde (bugün) yürürlüğe girecek olup, Karar’a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla