Kimya ve Toprak Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, ekte yer alan Kimya ve Toprak Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 29.12.2022 tarihinde yürürlüğe girdiği, kimya ve toprak ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların dahilde işleme izin belgesi (DİİB) başvurularının Bakanlıklarınca bahse konu genelgede yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Kimya ve Toprak Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (7 sayfa)