Kısa Çalışma Ödeneği ve Fesih Yasağı Süre Uzatılması Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kararlar ile;

 

  • İş kanununun geçici 10. maddesiyle düzenlenen her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin üç ay süreyle işveren tarafından feshedilememesi ile çalışanların üç ay süreyle kısmen veya tamamen ücretsiz izine çıkarılmasına ilişkin süreler bir ay
  • Kararın yayımı tarihi öncesinde kısa alışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1/7/2020 tarihinden itibaren, kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla