Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğüne atıfla alınan bir yazıda, 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında konteyner gemilerinin yanaşıp ayrılarak tahmil veya tahliye yapması için işletme izni alan kıyı tesislerinin, gemi hizmet tarifeleri ile konteyner yük hizmet tarifelerindeki hizmet kalemlerinin belirlenmesi ve hizmetlerin uygulanmasına ilişkin olarak hazırlanan Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı’nın incelenerek görüş ve önerilerin bildirilmesi istenmektedir.

Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı için lütfen tıklayınız.

Bilgileriniz ve adı geçen Bakanlığa iletilmek üzere söz konusu Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerin 25 Kasım 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.