KOSGEB/ KOBİ İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU

Sayın Üyemiz,

 

KOBİ’lerin, rekabet güçlerini arttırmak, pazara ilişkin öngörülerini geliştirmek ve stratejik kararlarını etkin bir şekilde uygulamak için iş deneyimlerini sürekli olarak incelemeleri ve değişikliklere hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bunun için de gerekli verilerin toplanarak analiz edilmesi önem arz etmektedir. KOSGEB, bu doğrultuda kurum ve kuruluşlardan mevzuatları dâhilinde alınan verileri işleyerek, KOBİ’nin kendisini değerlendirebileceği "İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU" adı altında bir rapor düzenlemiştir.

 

Bu rapor, e-Devlet üzerinden tüm KOBİ’lerimizin kolaylıkla erişebileceği şekilde tasarlanmıştır. Raporda, 6’lı Nace sınıflamasına göre sektör ortalamaları hesaplanmış ve bu sayede KOBİ’nin kendisini sektöründe, Türkiye genelinde ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1‘de karşılaştırabilmesine yönelik imkân sağlanmıştır.

 

İşletme Değerlendirme Raporu:

·         İşletme Künyesi,

·         Genel Sıralama,

·         İnsan Kaynakları,

·         Ar-Ge, Yenilik ve Markalaşma,

·         Verimlilik,

·         İhracat

·         Finansman olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır.

 

Rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan işletmelere ait kayıtlar doğrultusunda hazırlanmaktadır. 

 

İşletme Değerlendirme Raporu’nun aşağıdaki bilgileri kapsayan temel bir doküman niteliğindedir;

 

  • İşletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı,
  • Türkiye geneli ve İBBS düzey 1’e göre NACE REV 2-6’lı kırılımda sektör ortalamaları,
  • Türkiye geneli ve İBBS düzey 1’e göre net satışlar,
  • Aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama,
  • İhracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye
  • İşletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizler

 

Başvuru için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme-raporu-basvurusu

 

Örnek rapora ulaşmak için tıklayınız.

Örnek İngilizce rapora ulaşmak için tıklayınız.

Rapor hakkında detaylı bilgi (Metaveri) almak için tıklayınız.

İşletmenizin raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Tanıtım videosu: İşletme Değerlendirme Raporu Tanıtım Videosu