Kuzey İrlanda Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, ülkemiz ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (İngiltere) Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) 29/12/2020 tarihinde imzalandığı belirtilerek yürürlüğe girmesine dair resmi sürecin STA’nın 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmasını sağlayacak şekilde, 20 Nisan 2021 tarihinde tamamlandığı ifade edilmektedir.

 

Öte yandan, İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki Hayırlı Cuma (Belfast) Anlaşması ve AB-İngiltere arasındaki Geri Çekilme Anlaşması kapsamında Kuzey İrlanda’nın İngiltere topraklarında yer almakla birlikte, gümrük ve dış ticaret alanında AB Tek Pazarına dahil olmaya devam ettiği; söz konusu Geri Çekilme Anlaşmasının bir parçası olan “Kuzey İrlanda/İrlanda Protokolü” kapsamında Kuzey İrlanda ile AB arasında gerçekleşen ticarette eşyanın serbest dolaşımda bulunduğu belirtilmektedir.

 

Bu itibarla, Kuzey İrlanda’ya AB ülkeleri arasında yer vermek amacıyla; 28/09/2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24/08/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Kararnamenin eki “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın Gümrük Birliği'ne dahil olan AB Üyesi Ülkelere yer verilen 3 üncü maddesinde değişiklik yapmak gereği doğduğu ve bu çerçevede hazırlanan "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın 7/5/2021 tarihli ve 31477 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, İngiltere ile ülkemiz arasında tesis edilen tercihli ticaret düzeninin anılan Kuzey İrlanda Protokolü'nde yer verilen hak ve yükümlülüklerle uyumlu olarak işlemesini teminen Kuzey İrlanda'ya ithal edildikten sonra AB'ye ihraç edilme ihtimali yüksek olan "riskli ürünler" için Kuzey İrlanda'ya girişte OGT hadleri üzerinden gerekli vergilerin tahsil edilmemesi ihtimalini bertaraf etmek amacıyla Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında yer alan eşyanın Türkiye-İngiltere STA kapsamında doğrudan Türkiye'den Kuzey İrlanda'ya ihracı esnasında hem menşe beyanı hem A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 

Saygılarımızla,