Londra Türkiye Ticaret Merkezleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Ticaret Merkezleri Projesi'nden (TTM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/6 sayılı tebliğ kapsamında, TİM öncülüğünde ihracatçı firmalarının devlet desteğinden yararlanarak, sektörel anlamda hedefledikleri ülke ve pazarlarda 365 gün 7/24 daimi bir ofis/showroom/depo alanına sahip olmalarını ve ihracat yapmalarının ve arttırmalarının hedeflendiği bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda, TTM projesinde firmalara her yıl 1.500.000$ kira ve 300.000$ tanıtım ile 1 defaya mahsus olmak üzere ise 300.000$ tutarında tefrişat teşviği sağlandığı ve hedef ve öncelikli ülkelerden olan İngiltere/ Londra için söz konusu teşviklerin %75 oranında uygulandığı ifade edilmiştir.

2018 yılında İngiltere'nin Londra şehrinde Türkiye Ticaret Merkezi olarak faaliyete geçmiş olan “London Architecture and Design Center” broşürü ekte yer almaktadır.

 

Broşür için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.