MEDOS-Islak İmza Uygulaması Hakkında (Mısır)

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfla aşağıdaki hususlarda bilgi verilmektedir;

 

Ticaret Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan görüşmeler neticesinde, ülkemizin AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun da 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarınca imzalanmayacağı belirtilerek, söz konusu değişikliğin Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ülkelere bildirilmiş olduğu ifade edilmektedir.

 

Bununla birlikte, Bakanlıklarına intikal eden olaylardan, Mısır’a ihracat yapan pek çok firma tarafından MEDOS üzerinden düzenlenen dolaşım belgelerinin Mısır Gümrük İdaresince üzerinde gümrük memurlarının imzasının olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediğinden bahsedilmektedir. Konuyla ilgili olarak, Bakanlıkları Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulduğu, ikinci bir talimata kadar Mısır’a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarınca imzalanmasına devam edileceği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.