Meksika Gümrük Vergileri Hakkında

Sayın Üyemiz;

TİM’den T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne atıfla alınan yazıda, Meksika tarafından, Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında, 28/10/2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 29/10/2019 tarihinde yürürlüğe giren kararname ile ayakkabı sektöründeki 43 ve hazır giyim ve tekstil sektörlerindeki 274 tarife bölümünde yerli üreticilerin desteklenmesi amacıyla gümrük tarifelerinin %25 ve %30 olarak belirlenmiş olduğu bildirilmektedir. Bahse konu kararnamenin İngilizce tercümesi için lütfen tıklayınız.

Yazıda devamla, anılan kararname ile tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinde Meksika'nın uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin 01/10/2024 tarihine kadar devam edeceği, anılan tarihten itibaren ise gümrük tarifelerinin %20 olarak uygulanacağı sonucunun ortaya çıktığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.