Mısır ACID (Gönderi Ön Bilgilendirme) Sistemine İlişkin Nota Hk.

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Mısır Dışişleri Bakanlığınca Kahire Büyükelçiliğimize Mısır'ın 1 Ekim 2021 itibarıyla uygulamaya başladığı Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) Sistemine ilişkin uygulama talimatlarını içeren bir Nota gönderdiği bildirilmektedir. Söz konusu Nota’nın Türkçe tercümesi ekte sunulmakta olup, firmalarımızın uygulamaya ilişkin dikkat etmesi gereken hususlar belirtilmektedir.

 

Ek: Mısır ACID Sistemine İlişkin Nota – Türkçe Çevirisi