Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca hazırlanan Üretici Kayıt Sistemi Hakkındaki 43 Sayılı Kararı tadil eden 195 Sayılı Karar’ın, 31 Mart 2022'de Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı, değişiklik hakkında Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (GOEIC) ile telefon vasıtası ile irtibata geçildiği ancak uygulamanın muğlaklığı nedeniyle talep edilen ilave bilgilere ilişkin açıklamaların temin edilemediği ve konunun adı geçen Müşavirlikçe takip edildiği ifade edilmekte olup, Karar’ın incelenmesinden;

- Evrakların takdimi akabindeki 15 gün içerisinde evrakların doğruluğu ve gerçekliği ile alakalı olarak herhangi bir sorun yoksa kayıt yapılacağı,

- Evraklarda eksik/sağlıksız bilgi şüphesi oluşması halinde kayıt yapılamayacağı,

- Evrakların içerdiği bilgilerle alakalı olarak doğrulama talep edilebileceği ve doğrulama için Ticaret ve Sanayi Bakanlığının onayının gerekeceği,

- Kayıt evraklarının Mısır'daki ilgili elçilik, konsolosluk vasıtasıyla sunulabileceği (tam olarak ne olduğu hakkında net bir bilgi mevcut olmamakla birlikte, konsolosluklarca onay verilse dahi muhakkak ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla mühür doğrulamasının talep edilebileceği düşünülmektedir),

- Geçerlilik süresi olan evrakların, sürelerinin bitiminden önceki (ISO-daha önce 6 ay olarak uygulanıyordu) 30 gün içerisinde yenilenmesinin gerekeceği,

- Yeni kayıtlar veya kayıt iptallerinin Resmi Gazete’de aylık olarak ilan edileceği (kayıt başvurularının akıbeti hakkında bilgi paylaşımını içermemektedir.)

- Kayıt iptallerinin, geçerli bir sebep ile GOEIC Başkanı tarafından yapılabileceği,

- İptal bildirimi akabindeki 60 gün içerisinde şikâyet komitesine itiraz başvurusunda bulunulabileceği,

- Ticaret ve Sanayi Bakanınca kurulacak söz konusu komitenin kayıt edilmeme ve iptal şikâyetlerini inceleyeceği ve şikâyetlerin Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Anlaşmalar ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğüne gerçekleştirileceğinin anlaşıldığı, bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu 43 sayılı Kararı tadil eden 195 Sayılı Kararın, Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan gayri resmi İngilizce tercümesi ekte yer almaktadır.

Ek: 195 Sayılı Karar

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar

195 Sayılı Karar

(0.443974 mb)