Mısır Üretici Kayıt Sistemi hk.

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen bir yazıda, 2021 Haziran ayında yayımlanan yeni bir Genelge ile Mısır Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS) kapsamındaki ürünlerin sökülmüş (demonte) haldeki parçalarının ithalatının yasaklandığı, konu ile ilgili olarak Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından 20 Eylül 2021 tarihinde, ÜKS başvurularının yapıldığı kurum olan GOEIC Başkanı ile bir toplantı yapıldığı bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, söz konusu toplantıda GOEIC Başkanı tarafından özetle;

 • ÜKS’ye en çok kayıt yapılan ülkenin yaklaşık 400 firmayla Türkiye olduğu, ikinci sırada İtalya'nın geldiği,
 • Başvuruların Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinde üretici fabrikaların kayıt başvurularında nispi kolaylık olduğu,
 • Ticari marka sahibi firmaların markaları için yapmış oldukları başvurunun, ürünün menşeinin Çin gibi uzak doğu ülkeleri olabileceği göz önünde bulundurularak daha uzun süren bir araştırmaya tabi tutulduğu,
 • Sisteme kayıtlı Türk firmalarının listesinin ülkemizle paylaşılmasında bir sakınca olmadığı,
 • Türkiye'den başvuruda bulunmuş ve henüz kayıt olamamış firmaların bilgisinin paylaşılamayacağı ancak büyük ölçekteki üretici firmaların kendilerine bildirilmesi halinde konuyu öncelikle ele alacakları,
 • Kaydı tamamlandığı halde askıya alınmış olan firmaların askıya alınma sebebinin ekseriyetle ISO belgesinin geçerlilik süresinin dolması olduğu,
 • Bu duruma düşen firmaların güncel ISO belgelerini GOEIC'e sunmaları için 21 gün verildiği,
 • Bu zaman zarfında, güncel belgesini herhangi bir şekilde GOEIC'e ulaştırmayan firmalarının kaydının askıya alındığı ve GOEIC sitesinde ilan edildiği,
 • Askıya alındığı tarihten itibaren 6 ay içinde belgesini sunmayan firmaların kayıtlarının iptal edildiği,
 • Belgenin GOEIC'e ibraz edilmesi için onaylı vekile gerek olmadığı, belgenin bir fotokopisinin sunulmasının yeterli olduğu,
 • Sadece, GOEIC'e başvuru ücreti olarak bir ücretin alınması gerektiği, bu ücreti firmalarımızın Mısır'daki müşterisinin GOEIC'e yatırması halinde evrak kabulünün mümkün olduğu,
 • ISO belgesinin geçerliliğinin, belge numarasının belgeyi düzenleyen yetkilendirilmiş kuruluşun web sayfası vb. platformlardan GOEIC tarafından yapılacak kontrolü sonucu anlaşılması halinde başvurunun askıdan indirildiği,
 • Haziran ayında yayımlanan yeni genelgenin asıl amacının, ÜKS'ye tabi olmasına rağmen, parça parça Mısır'a getirilerek basit işçilikle montajı yapılan ve ÜKS'yi böylece atlatan özellikle elektrikli ev gereçleri gibi ürünlerin Mısır pazarına girişini kontrol edebilmek olduğu,
 • Bu çerçevede, ÜKS Kararı (2016/43) eki 29 satırlık liste üzerinden bir ön çalışma yapıldığı ve 4 satırın bu kapsamda ele alındığı, bununla birlikte detaylı çalışmaların yürütülmesi ve net uygulamanın ortaya konulması için Karar'ın uygulamasının 6 ay ertelendiği,
 • Söz konusu detaylı çalışmanın sonuçlandırılması ile birlikte netleşecek ürün kapsamının belki bir alt düzenlemeyle duyurulacağı

hususlarının belirtildiği ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, Ticaret Müşavirliği aracılığıyla Bakanlıklarına intikal eden listelerden ÜKS'ye Türkiye'den kayıtlı firmalar listesinde 372 firmanın, kaydı iptal edilen Türk firmalar listesinde ise 33 firmanın bulunduğunun anlaşıldığı bildirilmekte olup, GOEIC sitesinde, ülke ayrımı olmaksızın kaydı askıda olan ve iptal edilen firmalar listesinin de mevcut olduğu, internet sitesinde yer alan her iki liste de sık aralıklarla güncellendiğinden ÜKS’ye kayıtlı ihracatçılarımızın söz konusu listeleri haftada bir kontrol etmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Ek:

1- Kayıtlı Türk Firma Listesi

2- Kaydı İptal Edilen Türk Firma Listesi

3- Kaydı Askıya Alınan Tüm Firmalar (Bütün Ülkeler)