Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Mısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel İdaresi'nin (GOEIC) 195 Sayılı Kararı kapsamında aşağıdaki hususlar ifade edilmektedir;

 • GOEIC'in pek çok firmayı kayıt sisteminde askıya aldığı ve bu kapsamda firmaların ivedilikle tarihi biten belgelerini yenilemeleri gerektiği belirtilerek 30 gün yenileme süresi tanınmıştır.
 • GOEIC'ten alınan şifahi bilgi çerçevesinde, ISO belgesi yenileme sürecinde orijinalinin takdimine mecburiyet bulunmamaktadır.
  • Ayrıca, ISO belgesinin sunulması için yetkilendirme belgesi gerekmemekte olup
  • Süresi bitmiş olan ticari marka belgesi ve sanayi sicil belgelerinin orijinallerinin sunulması gereklidir.
 • Ticari marka belgesi ve sanayi sicil belgelerinin takdimi için, firma yetkilisinin veya firma tarafından yetkilendirilen kişilerin yetkilendirme belgelerinin yanlarında olması gerekmektedir. Söz konusu bu belge dosyadaki nüsha ile karşılaştırılacaktır.
  • Yetki belgesinde firmanın mührünün yanında, Mısır temsilciliğinin ve temsilcilikten talep edilmesi halinde (ticaret odası ve noter) diğer mühürlerin de bulunması gerekmektedir.
 • Belgenin bitiş tarihinden itibaren yenileme için verilen süre 30 gün olarak belirlenmiştir. Firmalar askıya alınma veya sicil kaydının iptali hususunda bilgi temin etmek için; https://www.goeic.gov.eg/en/site/index sitesinden durumlarını kontrol edilebilecektir.
 • Ticaret ve Sanayi Bakanlığı sitesinde yapılan resmî açıklama kapsamında, 30 günlük süreye ilaveten, yenileme yapmayan ve uyarılan firmalara (EK-1) 15 günlük bir ek süre tanınmıştır. Bu madde Karar'da mevcut olmayıp uyarılan firmalara ilave süre olarak tanınmaktadır.
  • Belgelerini ilgili süreler içerisinde yenilemeyen firmaların kaydı 1 sene süre ile durdurulacak olup mal sevkiyatı yapmalarına izin verilmeyecektir.
 • Kaydı iptal edilen firmalar, iptal konusunda dilekçe sunma hakkına haizdir. Ancak dilekçelerini yetkilendirilmiş kişi eliyle, iptal kararını müteakiben 60 gün içerisinde Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Anlaşmalar ve Uluslararası Ticaret Genel Müdürlüğüne sunabileceklerdir.
  • İlave olarak, 195 Sayılı Karar, her ne kadar iptal veya kayıt yapılmaması (kayıt için belgelerin takdim edilmesine rağmen kayıt yapılmaması) durumlarında bildirim yapılacağını içerse de bu konuda yaşanabilecek gecikmelere mahal vermemek adına firmaların ilgili internet sitesinden statülerini kontrol etmelerinde fayda görülmektedir.

Bu itibarla, askıya alınan firmaların sürelere bakmaksızın ivedilikle belgelerini yenilemeleri gerekmekte olup, iptal edilenlerin ise Karar kapsamı süre içerisinde itiraz dilekçelerini Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ilgili birimlerine iletmeleri önem arz etmektedir.

Ekler:

1) Askıya Alınan Firma Listesi

2) İptal edilen Firma Listesi

İlgili Dosyalar