Mısır Üretici Kayıt Sistemi hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi toplantılarında TTE Anlaşmasından kaynaklanan haklarımızın aktif olarak kullanılmakta olduğu ve DTÖ üyesi ülkelerin küresel ticarette teknik engel yaratma potansiyeline sahip muhtelif mevzuat taslakları ve/veya uygulamalarının “Belirli Ticari Kaygılar” (STC) başlığı altında ülkemizin de içinde yer aldığı üye devletler tarafından gündeme getirildiği ifade edilmektedir. Yazıda devamla, 13 Temmuz 2022 tarihinde DTÖ Nezdinde Daimi Temsilciliğimizin de katılım sağladığı Mısırlı yetkililerle bir toplantı gerçekleştirildiği belirtilerek, toplantıda öncelikle mevzuatın uygulanmasını daha şeffaf hale getiren ve başvuru sürecini hızlandırmayı amaç edinen 195/2022 sayılı Kararın olumlu ve umut vaat edici bir gelişme olarak karşılandığı, bununla beraber, Mısır’ın ÜKS uygulamasının dayanağını oluşturan 43/2016 ve 44/2019 sayılı Kararların uygulanmasında devam eden yapısal sorunlara dikkat çekilerek, uygulamaya ilişkin ülkemizin endişelerinin devam ettiğinin bildirildiği dile getirilmektedir. Öte yandan, şu ana kadar 385 firmanın ÜKS üzerinden kaydını tamamladığı, AB ile gerçekleştirdikleri danışma görüşmelerinde sistemin yeterince şeffaf olmadığına yönelik ve alınan başka geri bildirimlere istinaden, 43/2016 sayılı Karar’ın birtakım sorunlar taşıdığına kanaat getirildiği, müteakiben 31 Mart 2022 tarihinde yayımlanan 195/2022 sayılı Karar’ın DTÖ’ye bildiriminin G/TBT/N/EGY/114/Add.2 nolu doküman ile yapıldığı hususları ifade edilmektedir. Bununla birlikte, konu ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere DTÖ Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz ve Kahire Ticaret Müşavirliğimiz ile temasların sürdürülmüş olduğu, Makamlarınca yapılan kontrollerde GOIEC’in resmi internet sitesinin başvurularla ilgili kısmının zaman zaman çalışmadığının tespit edildiği, firmaların kendi başlarına başvuru süreçlerini takip edebilecek imkanlara henüz kavuşamadıklarının değerlendirildiği bildirilmektedir.

21 Eylül 2022 tarihinde Mısır ÜKS sistemi ile ilgili hususları görüşmek üzere Mısır'ın DTÖ Nezdindeki Daimi Temsilciliği ile Daimi Temsilciliğimiz arasında bir görüşme gerçekleştirildiği bildirilmiş olup, Mısır tarafının, Mısır'ın ÜKS'den sorumlu İthalat ve İhracat Kontrol Merkezi (GOEIC) ile irtibata geçmelerini müteakiben üye firmalarımızın kayıtla ilgili nihai durumlarını 28 Ekim Cuma 2022 (bugün) saat 12.30'a kadar [email protected] adresimize mail atmaları rica olunur.