Mısır Üretici Kayıt Sistemi hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfla, Mısır İthalat ve İhracat Kontrolleri Genel Organizasyonu’nun (GOEIC) internet sitesinde 2016/43 sayılı Karar kapsamında, Üretici Kayıt Sistemi’ne (ÜKS) kaydedilmiş firmalardan bazılarının "askıya alınan firmalar" listesi ile yayımlandığı, söz konusu listenin, halihazırda sisteme kaydolmuş firmaları içerdiği, geçerlilik süresi sona ermiş belgelere sahip olan bu firmaların ÜKS’ye kayıt süreçlerinin askıya alındığı ve Mısır'a ihracat yapabilmeleri için firmaların güncel belgelerini GOEIC'e ibraz etmeleri gerektiğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

 

Diğer taraftan, askıya alınan firmaların listesinin yayımlandığı GOEIC internet sitesinde, aralarında 123 Türk firmasının yer aldığı toplam 672 firmadan oluşan bir diğer listenin yayımlandığı, söz konusu listede yer alan firmaların 31.05.2020 tarihine kadar dosyalarındaki eksiklerini giderdiği, bu tarihten sonra ise yeni başvuruda bulunma gerekliliğinin bulunduğu; ÜKS kayıt işlemlerine ilişkin Bakanlık ve Kahire Müşavirliği’ne başvuran firmaların son durumunu içeren bir diğer firma listesinin ise Mısır’a ihracat yapan firmalarla da ayrıca paylaşıldığı ifade edilmektedir.

 

Bu defa, bahsedilen sürece yönelik firmalar nezdinde yapılan çalışmalar ile bahse konu belgelerin tamamlanması aşamasında firmaların karşılaştığı olası zorluklar, güncel durum ve gelişmelere ilişkin görüşlerin aşağıda yer alan formatta 21 Temmuz 2020 Salı günü 17:30’a kadar Birliğimiz [email protected] e-posta adresine iletilmesi hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Firma Adı

Sürece Yönelik Yapılan Çalışmalar

Mısır'a İhracatta Güncel Durum ve Gelişmeler

(Varsa Yaşanılan Zorluklar)