Mısır Vize İşlemlerinde Firma Mağduriyetlerinin Giderilmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Kahire Ticaret Müşavirliğimizden ve Mısır’da gerçekleştirilen fuarlara katılım sağlayan Türk firmalarından Bakanlığımıza iletilen muhtelif yazılarda özetle; Bakanlığımızın yetkili kıldığı fuar organizatörlerce söz konusu ülkeye giriş vizesi alımında yaşanabilecek problemlerden firmalara daha önceden bilgi verilmediği, adı geçen ülkede gerçekleştirilecek olan fuarlara çok kısa zaman kalmasına rağmen stant satışlarına devam edildiği ve bu durumun vize konusunda ciddi problemler oluşturduğu, ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğimizle fuar başlamasına çok az süre kala vize ve diğer işlemler konusunda iletişim kurulduğu ve bu gibi durumlarda firmaların fuarlara katılım sağlayamadıkları aynı zamanda firma mağduriyetlerinin hasıl olduğu hususları ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda; anılan ülkede gerçekleştirilecek fuarlara katılım sağlamak isteyen firmaların oluşabilecek herhangi bir mağduriyete maruz kalmamasını teminen, fuar organizasyonlarına katılım sağlayacak firmalara iletilen bilgilendirme dosyalarında vize başvurularında ortaya çıkabilecek aksaklıklar konusunda bilgilendirme yapılması, fuarın başlama tarihinden en az 4 ay öncesinde vize işlemlerine başvurmaları ve anılan ülkedeki Ticaret Müşavirliğimiz ile temasa geçilmesi hususları önem arz etmektedir.

 

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.