Moğolistan' ın Gri Listeye alınması (stratejik yetersizliği olan yargı bölgeleri)

Sayın Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, T.C. Ulan Batur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atıfla, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF), kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanı ile mücadele ile ilgili önlemlerin uygun bir şekilde yerine getirilemediği gerekçesiyle Moğolistan'ı (İzlanda ve Zimbabve ile birlikte) gri listeye aldığı belirtilmektedir.

Gri listede bulunan ülkeler arasında Bahamalar, Botsvana, Kamboçya, Gana, İzlanda, Moğolistan, Pakistan, Panama, Suriye, Trinidad ve Tobago, Yemen, Zimbabve yer almaktadır.

Yazıda devamla, gri listenin (stratejik yetersizliği olan yargı bölgeleri), finansal sistemleri FATF tarafından kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesine karşı güvencede bulunmadığı düşünülen ülkeleri içerdiği ifade edilmektedir. Bu durumun, ülkelerin terörün finansmanını ve kara para aklamayı önleme yeteneği olmadığı anlamına geldiğinden, bu yönüyle uluslararası finans piyasaları için risk taşıdığı ifade edilmektedir.

Gri listede bulunan ülkelerin uluslararası bono ticareti, borç alma, havale alma veya gönderme ile uluslararası ticaret yapma yeteneği kısıtlanabilmekte ya da tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. FATF'ın gri listesine alınan ülkelerin ekonomisi, yabancı yatırımcı ve şirketleri ülkeye çekmekte daha da zorlanmakta, yabancı yatırımcı ve şirketlerin sermaye maliyeti ve iş yapma maliyeti artmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ek: Moğolistan Değerlendirme Raporu