NCTS Damga Vergisi Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, NCTS Sisteminde tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasını teminen Bakanlıklarınca yapılan çalışmalar kapsamında transit beyanının oluşturulması esnasında damga vergisine ilişkin;

0. Damga Vergisinden Muaf İşlem (damga vergisinin 0 olması durumu)

1. Damga Vergisi Ödenecek

2. Damga Vergisi İstisnası Var

3. Damga Vergisi Deftere Kayıt Edilecek

şeklinde seçenekler oluşturulduğu ve bunlardan birisinin seçilmesinin zorunlu hale getirildiği ifade edilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, söz konusu uygulama kapsamında; 1 numaralı seçenek seçilerek damga vergisinin ödeneceğine ilişkin yükümlüsünce beyanda bulunulması halinde LRN numarası esas alınarak tahakkuk oluşturulacağı ve bankalar aracılığıyla da elektronik ortamda ödeme yapılabileceği, 0 veya 2 numaralı seçeneklerin seçilmesi halinde herhangi bir tahakkuk oluşmayacağı ve 3 numaralı seçeneğin seçilmesi halinde ise "defter kayıt tarihi" alanının doldurulacağı belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte söz konusu sistemsel düzenlemelerin 11.4.2022 tarihinde gerçek ortamda devreye alınacağı, ikinci bir duyuruya kadar beyannamenin mevcut iş akışlarında damga vergisinin elektronik olarak tahakkuk ve tahsilinin dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.