Novorossisk Limanı Ro-Pax Taşımacılığı Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliği ve Ticaret Ataşeliğince edinilen gayrı resmi bilgiler ve yapılan araştırmalar çerçevesinde; Rusya Federasyonu (RF) limanları dışında yüklenmiş yük gemilerinin Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizine geçişinin durdurulacağı yönünde bir duyum alınmış olduğu, söz konusu duyumun ilgili liman idareleri nezdinde bulunulan girişimlere, firma temsilcileri ile yapılan şifahi görüşmelere, ilgili kurumların internet sitelerinde yapılan incelemelere ve haber sitelerinin tetkikine rağmen teyit edilemediği, Ticaret Ataşeliği tarafından Kavkaz Limanı Kaptanlığı ile yapılan görüşmede ise RF Savunma Bakanlığının 03.11.2022 tarihli kararı doğrultusunda yükünü RF limanları dışında yüklenmiş gemilerin Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizine geçişinin durdurulduğu ve bu durumun bölgede deniz yoluyla yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan firma temsilcilerine bildirildiği hususları belirtilerek, Kavkaz Limanı işletici şirketi İnfolines ile kurulan temas sonucu limanlarına ithal ürün yüklü gemilerin giriş yapmadığı bilgisinin edinildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Novorosisk Ticaret Ataşeliğinin RF basını tetkikinden; multimodal taşımacılık operatörü RUSCON (Delo Group) tarafından Kasım 2022'de haftalık feribot hizmetinin başlatılacağı, feribotun Samsun ile Novorossisk limanları arasında çalışacağı ve yüklerin Novorossisk NUTEP Konteyner Terminalinde (Delo Group'un yükleme yeri olan DeloPorts'un bir parçası) elleçleneceği bilgisine ulaşıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Ticaret Ataşeliği ile Ruscon Broker şirketi Genel Müdürü ile 21.11.2022 tarihinde bir görüşme yapıldığı bildirilerek, görüşmede;

- Samsun-Novorossisk ve Karasu-Novorossisk limanları arasında 3 gemiyle (Barbaros-Şampiyon Trabzon, A wind) Ro-Pax taşımacılığın başlatılacağı, yolcu kabul edilmeyerek sadece yük taşıyan araçların şoförleri ile birlikte kabul edileceği, Nutep Limanına bağlı yeni bir araç parkı ve şoför gümrük işlemlerini gerçekleştirecek gümrük noktası ve transit izni çalışmalarının tamamlandığı, bunun için Rusya Federal Gümrük Servisi onayının beklendiği,

- 20.11.2022 tarihinde “Barbaros” isimli geminin Samsun Limanından 9 TIR yüklü olarak Nutep Limanına deneme seferi gerçekleştirdiği, 23.11.2022 tarihinde ise Novorossisk-Samsun limanları arasında ilk Ro-Pax taşımacılığı seferinin gerçekleştirileceği, haftada 2 düzenli seferin planlandığı hususlarının görüşüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu hususlar çerçevesinde daha önce Ro-Ro Çalışma Grubu toplantılarında, Rus makamlar tarafından ifade olunan Novorossisk Limanında altyapının hazırlanmasına yönelik çalışmalarda aşama kaydedildiği ve Karasu-Kavkaz ve Samsun-Kavkaz limanları arasında gerçekleştirilmekte olan Ro-Pax seferlerinin ve gemilerinin RF limanları dışında yük taşıyan gemilerin Kerç Boğazı üzerinden geçişinin durdurulması nedeniyle Novorossisk Limanına yönlendirildiğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Novorossisk Limanı ile Samsun ve Kavkaz limanları arasındaki Ro-Pax taşımacılığı projesinin hayata geçirilmesinin beklenmekte olduğu, gelişmeler hakkında bilgi verilmeye devam edileceği hususları bildirilmektedir.

Saygılarımızla,