Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması - PÜ Suni Deri

Sayın Üyemiz,

 

26.03.2021 tarih ve 31435 sayılı Resmi Gazete’de 2021/15 sayılı “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin  Tebliğ” yayımlanmıştır.

 

2021/15 sayılı Tebliğ ile “Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (PÜ suni deri) ithalatında re’sen yapılan inceleme sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

 

Bu çerçevede Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) çerçevesinde Çin menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarlarında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

 

 

Soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması”, “Yürüyen Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişilebilecektir. Soruşturmaya taraf olmak isteyen firmaların soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür.

 

Söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210326-12.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.