Osmaniye Düziçi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda Osmaniye Düziçi Kaymakamlığı’nın yazısına atıfla, Osmaniye ilinin kalkınmada öncelikli iller arasında yer almakta olduğu ve “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın ekinde yer alan listede 5. bölgede bulunduğu ifade edilmekte, bu durumun ilde yatırım yapılması açısından yatırımcılara gümrük vergisi, kurumlar vergisi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği, emlak vergisi muafiyeti, indirimli arsa tahsisi, harç istisnası gibi önemli teşvikler sağladığı, bu yatırımların organize sanayi bölgesi içerisinde yapılması durumunda ilave teşviklerin de verileceği bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, Düziçi ilçesinin elli beş bin kişilik merkez nüfusu olmak üzere, toplam yüz bin kişilik nüfusu ile Osmaniye’nin en büyük ikinci ilçesi olduğu, ilçedeki mevcut

işsizlik sorununun çözümü noktasında, bahsi geçen avantajlardan yatırımcıların yararlanması amacıyla Kaymakamlık tarafından Ali Bozlu köyü sınırında bulunan mülkiyeti Hazine’ye ait ve Cumhurbaşkanlığı makamının 07.05.2021 tarih ve 3975 sayılı Kararı ile orman vasfı kaldırılan 104 ada 6 parsel numaralı taşınmaz ile mülkiyeti Hazineye ait 141 ada 1 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde organize sanayi bölgesi kurulma çalışmalarının devam etmekte olduğu, kurum görüşlerinin alınmasına müteakip yer seçim talebinde bulunulacağı belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte, ilçenin konum itibariyle Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi büyükşehirlere eşit mesafede olup E-5 karayolu ve demiryolu ile bağlantısının bulunduğu, ilave olarak İskenderun limanına 100 km mesafe uzaklıkta olduğu bildirilmekte, başlangıç olarak toplam 950.000 metrekare alan üzerine karma OSB şeklinde kurulacak olan Düziçi Organize Sanayi Bölgesi’nin minimum 700.000 metrekaresinin sanayi parselinden oluşacağı, en küçüğü 2.000 metrekare olmak üzere talebe ve ihtiyaca göre 5,10, 20, 50 ve 100.00 metrekare büyüklüğünde sanayi parsellerinin oluşturulacağı ayrıca ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede, bahse konu Düziçi Organize Sanayi Bölgesi’nde yer almak isteyecek firmalar ekte yer alan “Yatırımcı Ön Talep Formu”nu doldurmak suretiyle başvurularını iletebilirler.  

 

Ek: Yatırımcı Ön Talep Formu

 

Bilgilerinize sunulur.

 

İlgili Dosyalar