Özbekistan Yüksek Öğretimi Destekleme Projesi hk.

Sayın Üyemiz;

Taşkent Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atfen Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, “Yüksek Öğretimin Kalkınmasını Destekleme Projesi” kapsamında İslam Kalkınma Bankası’nın desteği çerçevesinde “Laboratuvar Ekipmanları ve İlgili Eğitimler”, “Denetim ve Ekipman Yönetimi Danışmanlığı”, “Finansal Denetim Hizmetleri Danışmanlığı” olmak üzere üç ana bileşen doğrultusunda mal ve hizmet alımı gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ilgili mal alım ihalesinin uluslararası rekabete açık ihale kriterlerine göre yapılacağı, ihalelerin kriterlere uyan tüm oluşumlara açık olduğu ve danışmanlık ihalelerine ilişkin kriterlerin yazı ekinde yer aldığı belirtilmekte olup, ayrıca sözleşmelere yönelik özel tedarik bildirimlerinin İslam Kalkınma Bankası ve mezkûr Bakanlığın internet sitesinden duyurulacağı bildirilmektedir

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Özbekistan Yükseköğretimi Destekleme Projesi