Özel Fatura İşlemleri

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen bir yazıda, fatura düzenlemeye yetkili yükümlü tarafından, Tek Pencere Portalında (TPS) Hazine ve Maliye Bakanlığı-0999-TPS özel fatura belge kodu seçildikten sonra, özel faturada yer alan bilgiler ile sistemdeki ilgili alanların doldurularak geçici ihracat beyannamesi tescilinin alınacağı belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla, Tek Pencere Portalına e-devlet üzerinden giriş yapılabilmekte olduğu ve işlem yapılabilmesi için gümrük idaresinden TPS yetkisi alınması gerektiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, ekli 2019/15 sayılı Genelgede de belirtildiği üzere, 13/05/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda işlemi tamamlanmayan özel faturaların, kağıt ortamında onaylanmayacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Genelge İndirmek için tıklayınız.