Özel Fatura Yükümlü Kılavuzu Hakkında

Sayın Üyemiz,

TİM’den alınan bir yazıda, 2019/15 sayılı Genelge ile özel fatura işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi uygulamasına 13 Mayıs 2019 tarihi itibari ile başlandığı; konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, özel faturaların elektronik ortamda yürütülmesi işlemlerinin aşağıdaki linkte yer alan “Yükümlü Kılavuzu” ve uygulama esaslarına yönelik anılan Genelge kapsamında gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Özel Fatura Yükümlü Klavuzunu indirmek için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.