Paraguay Devlet Başkanı Ziyareti Hk.

Sayın Üyemiz,

DEİK’ten alınan bir yazıda, DEİK/Türkiye-Amerika İş Konseyleri tarafından, Paraguay Devlet Başkanı Sn. Mario Abdo Benítez’in Türkiye ziyareti vesilesiyle 30 Temmuz 2019 tarihinde 09.30-14.00 saatleri arasında Conrad Hotel İstanbul’da bir toplantı düzenleneceği belirtilmekte olup; anılan ziyarette Paraguay Devlet Başkanı’na, Dışişleri Bakanı Sn. Luis Alberto Castiglioni, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Liz Cramer ve Çevre Şehircilik ve Toplu Konut Bakanı Sn. Dany Durand’ın yanı sıra, bir iş dünyası heyeti eşlik edeceği bilgisi verilmektedir.

Bahse konu yazıda Paraguay ile ilgili olarak ayrıca aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir.

  • Paraguay, 2019 yılı için tahmin edilen 44,6 milyar dolar toplam GSYİH ve 6.229 ABD doları kişi başına gelirle Latin Amerika’nın en hızlı büyüyen ekonomilerindendir.
  • Ülke yabancı yatırımcılar için elverişli imkânlar sunmaktadır.
  • Ülkeye yatırım yapan yabancılardan iki sene vergi alınmamakla beraber, bu yatırım için gerekli hammadde veya makine ithalatı da iki sene boyunca vergiden muaftır.
  • Bu yatırım sonucu yapılacak ihracattan ise iki sene boyunca sadece %1 vergi alınmaktadır.
  • Paraguay’ın enerji sorunu olmadığı için enerji ve bunun yanı sıra işgücü maliyeti de çok ucuzdur.
  • Paraguay’da yatırım yapan bir firma sadece Paraguay’daki tüketicilere değil tüm MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı & Brezilya-Arjantin-Uruguay) vergisiz ulaşabilmektedir.
  • Bu pazarlara ulaşım genelde nehir taşımacılığı üzerinden yapılmaktadır. Paraguay ekonomisi sektörel bazda incelendiğinde; tarım sektörünün % 17,9, sanayi sektörünün % 27,7 ve hizmetler sektörünün % 54,5 oranında yer kapladığı görülmektedir.
  • Paraguay’ın ithalatı içinde petrol, cep telefonları, otomobiller, otomatik bilgi işlem makineleri, haşarat öldürücü, dezenfekte edici ürünler, kimyasal gübreler, kamyon ve kamyonet, monitörler ve projektörler, kauçuktan yeni dış lastikler en önemli payı tutmaktadır.
  • Gıda, demir/çelik, otomotiv ana ve yan sanayi, elektrikli makineler, tarım alet ve makineleri, inşaat malzemeleri ve beyaz eşya potansiyel sektörlerdir.

Verilen bilgiler ışığında anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/977/13140 linkinde yer alan katılım formu aracılığıyla en geç 26 Temmuz 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Saygılarımızla