Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

Sayın Üyemiz,

 

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan Karar ile, sanal fuar, sanal ticaret heyeti, e-ticaret sitelerine üyelik gibi pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetler destek kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda;

 

  • Bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar

 

  • Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşunca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar (Destekten işbirliği kuruluşu faydalanacaktır)

 

  • Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler 31 Aralık 2020 tarihine kadar %80; bu tarihten sonra %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar

 

Desteklenecektir. Şirketler, en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 2 yıl süresince destekten faydalanabilecek olup, bu tutar her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

Kararın tam metnine aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200527-15.pdf

 

Saygılarımızla