Reeskont Kredileri Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, reeskont kredilerinin taahhüt kapama işlemlerinde; “Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 3151 rejim kodu ile düzenlenen” ve “ilgili alanında Türk menşei dışında diğer ülke menşeili ürünlere ait kodların yer aldığı” ihracat beyannamelerin kabul edilmediğine, bu durumun ise uygulamada bazı sıkıntılara yol açtığına ilişkin geri bildirimler alındığı belirtilmiştir. Yazıda devamla, bahse konu sorunun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca (TCMB) yayımlanan “İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatına” müteallik olması sebebiyle, mezkur taleplerin Bakanlığımızca TCMB’ye intikal ettirildiği ifade edilmiştir.

 

Bu çerçevede, TCMB’nin tüm bankalara iletilen ve ekte yer alan 26/02/2021 tarihli talimatında;

 

  • Mezkur uygulama talimatında yer alan “ithal edilmiş malın ihracı” ifadesinin ihracat Yönetmeliğinin 11inci maddesindeki tanıma uygun olarak “gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracatı” olarak anlaşılması gerektiği,

 

  • Kredi taahhüdünün kapatılmasında kullanılacak gümrük beyannamesine ilişkin bir menşe şartından da bahsedilmediği” değerlendirmelerine yer verilerek, “reeskont kredisi taahhüt kapatma işlemlerinin bu açıklamalara uygun olarak sonuçlandırılması” hususlarına yer verilmiştir.

 

TCMB talimatı için tıklayınız

 

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar

TCMB Talimatı

(0.054745 mb)