RF - Zorunlu Etiketleme Uygulaması

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan Moskova Ticaret Müşavirliği’ne atıfla alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu’nda 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması ve tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının tesisinin sağlanması amacıyla dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak, tüm ithal ürünlerin, “QR” kodlarıyla etiketlenerek ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi” ihdas edildiği belirtilmekte olup, anılan sistemin koordinatör kurumunun, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”; sistemin oluşturulması, uygulanması ve işletilmesinden sorumlu kurumun (kodların üretimi ve dağıtımı), “Geliştirme ve Teknoloji Perspektifleri Merkezi Başkanlığı” (CRPT); sistemin işleyişinin kontrolünden sorumlu kurumun, “Dijital Gelişim, Haberleşme ve Kitlesel İletişim Bakanlığı”; düzenleyici kurumun ise “Maliye Bakanlığı” olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ülkemizin Rusya Federasyonu’na ihracatında önemli bir yer tutan muhtelif ürünlerde de etiketleme sisteminin tesis edilmesi sürecinin devam ettiği, bu aşamada, son düzenlemelere göre, 1 Temmuz 2020'den itibaren ayakkabı ve ilaç ürünlerinin, 1 Ocak 2021’den itibaren ise aralarında muhtelif tekstil ve hazır giyim ürünlerinin olduğu hafif sanayi ürünlerinin serbest dolaşıma giriş ve yeniden ithalat rejimine tabi tutulması durumunda etiketleme uygulaması zorunlu hale geleceği belirtilmektedir. Etiketlenmeyen eşyanın toptan veya perakende satışının ise yasaklanacağına dikkat çekilmektedir.

Bununla birlikte, son yıllarda Rusya Federasyonu’nun Federal Gümrük Servisi (FGS) elektronik beyan merkezlerinde gümrük işlemlerini yoğunlaştırmakta olduğu, otomatik kayıt ve otomatik işlem teknolojilerinin kullanımını genişletmekte olduğu ve eşyanın uzaktan kontrol mekanizmasını geliştirmekte olduğu hususlarına yer verilen yazı ekinde etiketlemeye konu ürünlerin ayakkabı cinsi eşya özelinde Rusya Federasyonu gümrüklerinde tabi olacağı uygulamaya ilişkin Federal Gümrük Servisinden alınan bilgiler ışığında hazırlanan bilgi notu paylaşılmış olup, anılan bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Söz konusu yazıda son olarak, sektörün uyum süreci, stok durumu ve Rus yetkili kurumlarının sisteme dâhil olma süreçlerinde görülen sıkıntılar sebebiyle ürün bazında ilave geçiş sürecinin resmi olarak uygulanabileceği belirtilse de; etiketleme uygulamasına son tarih beklenmeden ivedilikle geçilmesinin özellikle sevkiyat bazında yaşanacak sorunların çözümü ve iş sürecine ilişkin elde edilecek tecrübe açısından öncelik arz ettiğine yönelik Rus yetkililerinin değerlendirmelerinin bulunduğu belirtilmektedir.

Bilgi notu için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.